تعامل سنت و مدرنیته یا فرایند نوسازی اندیشه دینی از دیدگاه امام خمینی(ره)
54 بازدید
محل نشر: آفاق
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی