فرایند نوسازی اندیشه دینی از دیدگاه امام خمینی قدس سره و نصر حامد ابوزید
38 بازدید
محل نشر: طلوع » پاییز 1386 - شماره 23 (32 صفحه - از 149 تا 180)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دیدگاه معمول، سه رویکرد کلی در مورد رابطه سنت و مدرنیته وجود دارد: طبق رویکرد اول، سنت و دین در تعارض با مدرنیته قرار دارد. براساس رویکرد دوم سنت و مدرنیته متعارض نیستند. طرفداران نظریه دوم به دو راهبرد تمسک جستند. یا از منظر سنت و دین کوشیده‌اند تا مدرنیته را چنان فهم کنند که با دین و سنت تضادی نداشته باشد و یا از منظر مدرنیته به دین نگاه نموده و تلاش کرده‌اند دین را به نحوی فهم کنند که با مؤلفه‌های مدرن تعارضی نداشته باشد. رویکرد سوم تلاش می‌نماید تا سنت و دین را در فضای مدرنیته بازخوانی کند. صاحب‌نظرانی که در این مقاله انتخاب شده‌اند، متعلق به گروه‌های دوم و اخیر می‌باشند. دکتر نصرحامد ابوزید از جمله کسانی است که تفسیر مدرن از دین ارائه می‌دهد و می‌کوشد دین را به نحوی فهم و تفسیر کند که با مؤلفه‌ها و خصیصه‌های مدرنیته تضادی نداشته باشد. اما امام خمینی(ره) دیدگاه تفصیلی و ذو وجهی دارد؛ از یک طرف به لزوم بازخوانی مدرنیته رأی داده و از طرف دیگر به بازتولید سنت در فضای مدرنیته و احیاگری و نوسازی اصولی می‌اندیشد. واژه‌های کلیدی: سنت، مدرنیته، گفتمان دینی، نصرحامد ابوزید، امام خمینی(ره)، احیاگری، نوسازی، سازگاری، تعارض.